Nguyễn Thanh Duy Khang

Giáo viên bộ môn Piano – Organ, tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM, 4 năm kinh nghiệm.