Uyên Nguyễn

Giáo viên rất tận tâm, thân thiện với học trò, phụ huynh. Phương pháp dễ hiểu giúp học viên tiếp thu rất nhanh.

Thanh Huyền

Từ một người chưa từng biết đến Piano là gì, lần đó có chuyện buồn, mình tính đi học cho vui, ai ngờ đam mê luôn từ đó, cảm ơn Thầy Hoàng đã nhiệt tình dạy dỗ bằng phương pháp tốt để em có được như hôm nay